5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (travesti.in) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 09/04/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-109938 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (travesti.in) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-109938 dated 09/04/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


Bu internet sitesi (travesti.in) hakkında TİREBOLU SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin None tarih ve 2015/84 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır.

(The PROTECTION MEASURE has been taken for this website (travesti.in) according to Decision Nr. 2015/84 dated None of "TİREBOLU SULH CEZA HAKİMLİĞİ" has been implemented by the Presidency of Telecommunication and Communication.)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *